Comenius

Uwaga - Attention

Utworzono: piątek, 07, wrzesień 2012
Administrator

Comenius Students

Zadania na wrzesień:

kl. I  plakaty o krajach partnerskich (Włochy, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska),

kl. II, III  prezentacje multimedialne.

Termin do 12.X.2012

Chętni na wycieczki rowerowe (sobota) zgłaszać  się do pani Stefanow (sala 53).

Przy wybieraniu uczniów do wyjazdów będzie brane pod uwagę zaangażowanie, jakośc  i terminowość wykonania prac projektowych.

Nowy projekt Comenius

Utworzono: wtorek, 04, wrzesień 2012
Administrator

Uwaga uczniowie klas I i II

W roku szkolnym 2012/13 nasze Gimnazjum we współpracy ze szkołami z Niemiec, Szwecji, Wlk. Brytanii, Włoch realizuje europejski program Comenius pt. „Forests – source of life” (Lasy źródłem życia).

Celem programu jest przybliżenie tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka.

W czasie trwania projektu będziemy prowadzić obserwacje flory i fauny w naszych lasach, wykonywać zielniki, zdjęcia, prace plastyczne, prowadzić prace badawcze w terenie, współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska, organizować piesze i rowerowe wycieczki, korzystać ze źródeł internetowych, ćwiczyć umiejętności porozumiewania się w językach obcych.

W ramach projektu zaplanowane są wymiany uczniowskie z uczniami ze szkół partnerskich.

Spotkanie zainteresowanych uczniów odbędzie się 7.09.2012 w Sali 17 o godz. 12.25

Prezentacja

Utworzono: poniedziałek, 26, wrzesień 2011
Administrator

Prezentacja naszego gimnazjum, uczestnika projektu Comenius Save-Water-Save-Live

Wyjazd naukowo dydaktyczny

Utworzono: piątek, 10, czerwiec 2011
Administrator

W dniach 06.06.2011 - 10.06.2011 klasa IIe wraz z wychowawcą p. Jończykiem i opiekunem p. Jurczyńskim uczyła się na wyjeździe naukowo dydaktycznym w Zubrzycy Górnej. Ponieważ wyjazd był częściowo finansowany z projektu Comenius - Save-Water-Save-Life, zajmowaliśmy się między innymi tematyką wody. Na zdjęciach poniżej przedstawiamy wykład i zajęcia praktyczne dotyczące napięcia powierzchniowego wody.

Wizyta na Węgrzech

Utworzono: środa, 01, czerwiec 2011
Administrator