Informacje dla rodziców

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Utworzono: czwartek, 24, maj 2018
Administrator

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.

Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Źródło danych: rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.

Okres przechowywania danych: od 5 do 50 lat od momentu ukończenia szkoły w zależności od kategorii dokumentów, zgodnie z obowiązującym w szkole jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych,prawo żądania sprostowania danych osobowych,prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych,prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po zakończeniu prowadzonego przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach postępowania przetargowego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Oświaty
w Tychach oraz szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy” informację o wyłonionym do realizacji tych zadań pomiocie zamieścimy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sp13.bip.tychy.edu.pl) oraz na stronie www.gim11.tychy.pl

Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna,że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Wyprawka ucznia klasy pierwszej 2018/2019 (semestr pierwszy)

Utworzono: piątek, 08, czerwiec 2018
Administrator

Podręczniki oraz ćwiczenia dzieci otrzymają na początku roku szkolnego ze szkoły.

- piórnik/nożyczki, klej w sztyfcie, kredki ołówkowe, kredki świecowe, 3 ołówki(najlepiej trójkątne), linijka 20 cm.,gumka i zamykana temperówka
- patyczki do liczenia
- plastelina
- farby plakatowe (+pojemnik na wodę)
- pędzel szeroki i wąski
- blok techniczny biały i kolorowy
- blok rysunkowy biały i kolorowy
- papier kolorowy
- małe karteczki samoprzylepne
- 1 teczka płaska z gumką podpisana
- teczka sztywna zapinana na materiały(podpisana)
- zeszyt w cienką linię i w kratkę (16 kartkowy) + 1 zeszyt do informacji (16 kartkowy)
- zeszyt w kratkę do religii (16 kartkowy zwykły)
- strój gimnastyczny w worku z materiału (biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki)
- obuwie zmienne w worku z materiału (np. tenisówki)

Obiady w szkole

Utworzono: środa, 06, wrzesień 2017
Administrator

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W tym roku obiady dla naszych dzieci dostarcza firma cateringowa U KOZIOŁKA.

Wydawanie posiłków rozpoczynamy dnia 11 września 2017.

Koszt jednego obiadu 4,70 zł

Proszę wszystkie zainteresowane osoby o zgłaszanie się do pokoju nr 46 w celu wypełnienia stosownej umowy.

Godziny obiadów:

GRUPA I (klasy pierwsze) godzina 11:30

GRUPA II (pozostali uczniowie) godzina 12:25

Proszę pamiętać, aby nieobecność dzieci na obiadach zgłaszać najpóźniej do 8:30 pod nr telefonu 513 032 826 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Obiady - grudzień

Utworzono: czwartek, 01, grudzień 2016
Katarzyna Bochenek

Informujemy, że w grudniu obiady będą wydawane do 21.

Koszt obiadów wynosi 70,50zł (4,70 x 15 dni ). Korzystający z obiadów w pełnym wymiarze powinni odliczyć 9,40 zł ze względu na niewykorzystane posiłki z powodu próbnych egzaminów gimnazjalnych.

Dokonując pełnej płatności należy wskazaną kwotę pomniejszyć o 9,40 zł ( wpłata powinna wynosić 61,10 zł).

 

Obiady od stycznia

Informujemy, że od 1 stycznia ulega zmianie system prowadzenia dokumentacji obiadowej. Jest to zupełnie nowy system w naszej szkole. Wszystkie zakupy posiłków odbywać się będą bezgotówkowo za pomocą przelewów. Potwierdzenia przelewów należy dostarczyć do szkoły.

Opiekunowie uczniów korzystających z obiadów otrzymają kwestionariusz, który należy wypełnić podając dane osobowe dziecka (adres zamieszkania, data urodzenia, klasa, adres, Pesel). Należy także podać informację dotyczące płatnika – w małżeństwach rozbitych, należy jednoznacznie wskazać jedną osobę, która będzie dokonywała stale płatności. Nie może być sytuacji, że są one wykonywane naprzemiennie.

Na podany adres mailowy, płatnik otrzyma login, który umożliwi mu stały podgląd strony, gdzie można będzie sprawdzić informacje obiadowe oraz samodzielnie obliczyć należność za kolejny okres. Podgląd będzie dostępny tylko po logowaniu.                                  Nieterminowe wpłaty będą wiązać się z zaprzestaniem żywienia i likwidacją konta. Cała procedura zgłoszenia będzie musiała być powtórzona.                                                 

Niestety, płatności na miesiąc żywieniowy  trzeba będzie dokonywać z wyprzedzeniem tygodniowym. Osoby, które nie będą miały wpłaty na czas - nie będą ujęte w programie żywienia na dany miesiąc.  Dlatego informacja o płatności za styczeń pojawi się już w grudniu.

Pozostaje możliwość zakupienia pojedynczych obiadów we wskazane dni na zasadzie zakupu karnetu danego dnia.  Jednak także trzeba będzie pilnować terminowych wpłat.

Wpłaty na ubezpieczenie

Utworzono: czwartek, 22, wrzesień 2016
Administrator