Rekrutacja 2018

Utworzono: środa, 28, luty 2018 Administrator

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach ogłasza zapisy do klasy IV oraz klasy VII – dwujęzycznej i ogólnodostępnej w terminie od 19 marca do 6 kwietnia 2018.

Dlaczego warto uczyć się w klasach dwujęzycznych:

1.Wysoki poziom nauczania języka angielskiego

- 5 godzin tygodniowo j. angielskiego,

- dodatkowe koło j. angielskiego dla osób przygotowujących się do konkursów
- lekcje biologii, fizyki, informatyki  i muzyki z elementami j. angielskiego

2. Doskonałe przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego

oraz konkursów typu FOX, OLIMPUS itp.

3. Doskonałe przygotowanie do nauki w liceum w klasach o poszerzonym programie języka angielskiego, a także w klasach z programem „ pre-IB” ( międzynarodowa matura ).

4. 3-dniowy wyjazd integracyjny w klasie 7 ( wrzesień).

5. Udział w 5-dniowym anglojęzycznym programie Euro-week w klasie 7 lub 8.

6. Wyjazd na tygodniowy kurs j. angielskiego do Bournemouth ( Anglia) z bogatym programem językowo-krajoznawczym.

7. Regularne wyjścia do kina na wartościowe filmy anglojęzyczne.

8. Wysoki poziom nauczania również innych przedmiotów - doskonałe przygotowanie do egzaminu
 8-klasisty.

9. Wspaniali wychowawcy i atmosfera w klasie.

 

Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych.

Zgodnie z art. 202 Ustawy z dnia 14.12.2016 – przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  Oświatowe, art. 25 Ustawy z dnia 14.12.2016- Prawo  Oświatowekandydaci do klasy VII dwujęzycznej przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole pierwszego wyboru.

Sprawdzian składa się z kilkunastu ćwiczeń i trwa 90 min. Nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich szeroko rozumianych, umiejętności językowych. Przeprowadzany jest w języku polskim, lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych.

Badane są na przykład:

- wyczucie stylistyczne i językowe

- umiejętność reagowania w  nietypowych sytuacjach językowych,

- zdolność zauważania podobieństw w językach obcych i języku polskim,

- umiejętność analizowania języka fikcyjnego

- dostrzeganie i wykorzystywanie reguł gramatycznych znanych z języka ojczystego i języków obcych.

Termin sprawdzianu: 24 kwietnia 2018r. o godz. 14.30

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu odbędzie się

27 kwietnia 2018r o godz. 14.00.

Postępowanie rekrutacyjne – prowadzone jest zgodnie z Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach.

 

Regulamin rekrutacji:

pobierz regulamin .docx lub .pdf

Odsłony: 1553